Byggebransjens svar på det grønne skiftet?

Massivtre gir nye muligheter med materialer vi kjenner godt

Av TEWO

Henning Thorsen

TEWO

13. mai 2019
Foto: TEWO
Foto: TEWO
0

I Norge har det vært vanlig å bygge med treverk i flere århundrer og vi har bygget opp solid kompetanse når det gjelder hvordan vi bygger med naturens eget råstoff. Samtidig er det ikke til å komme unna at gjennom andre halvdel av 1900- tallet har betong, stål og andre typer materialer overtatt mye av treverkets plass. Det gjelder særlig i forbindelse med oppføring av større bygg som skoler, næringslokaler, barnehager osv.

I en tid der det grønne skiftet er på alles lepper, er det imidlertid avgjørende at vi i større grad dreier bort fra betong og stål og over til treverk. Bygging med stål og betong er nemlig ikke særlig miljøvennlig, spesielt fordi produksjonen av materialene er svært energikrevende og medfører store CO2-utslipp. Faktisk kunne forskning.no i 2016 fortelle oss at sementindustrien globalt stod for fem prosent av alle CO2-utslipp – mer enn dobbelt så mye som fra luftfart.

Massivtre som en del av løsningen

Et av de heteste temaene innen bygging med tre de seneste årene er massivtre. Det er enkelt forklart sammenlimte planker som legges i flere lag som krysses i forhold til hverandre. Lagene forbindes typisk med lim, spiker eller treplugger. På denne måten er det mulig å lage sterke og formstabile elementer som kan brukes til både bærende vegger, gulv og tak i store bygg. Dermed er det faktisk mulig å erstatte betong og stål med treverk selv i større konstruksjoner.

Miljømessig er det også svært fordelaktig. For det første innebærer produksjonsprosessen for massivtre langt mindre utslipp enn hva som er tilfellet for betong og stål. Dessuten er treverket som brukes både fornybart og har potensiale til å være svært kortreist. Faktisk viser tall fra SSB at mengden skog i Norge har vokst med 33 prosent bare på de siste 15-16 årene, og årlig avvirker vi mye mindre enn tilveksten. Ressurstilgangen er med andre ord svært god.

Byggeperioden forkortes dessuten ved bruk av elementer i massivtre. Tester hos enkelte produsenter av massivtre viser at byggetiden kan gå fra 60 til 80 % raskere med bruk av elementer kontra tradisjonelt bindingsverk. Det er både økonomisk gunstig og bidrar til et mindre miljømessig fotavtrykk fra selve byggeperioden.

Bra for inneklimaet

Treverkets positive effekter på inneklimaet handler blant annet om at det:

  • demper temperaturvariasjoner i bygget
  • jevner ut fuktbelastninger og reduserer faren for sopp og kondens
  • Gir mulighet for diffusjonsåpne konstruksjonsløsninger

Faktisk er det slik at treverket lagrer solvarme i løpet av dagen og gir den tilbake til huset i løpet av natten. Om sommeren er det gunstig at treverket tar opp fukt i løpet av natten og at solvarmen på dagtid brukes til å tørke ut denne fukten i stedet for å øke innetemperaturen. Da oppleves huset svalere.

Ved at fuktbelastningen jevnes ut kan det faktisk også bli redusert behov for ventilasjon og i flere tilfeller gis det dispensasjon for bruk av naturlig ventilasjon.

Nysgjerrig på hvordan TEWO kan effektivisere og redusere kostnadene for byggeprosjektene dine? Legg igjen et telefonnummer eller epostadressen din i skjemaet under, så tar vi kontakt!

title

La oss kontakte deg

input field

single button

53


4815
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190415134607994.png #FFFFFF
Les også